Slovenský rozhlas a televízia Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Prírodovedecká fakulta – Univerzita Komenského

Slovenská plavba a prístavy

Kancelária prezidenta SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Hotel Tatra

Umelecký zbor Lúčnica

DoubleTree by Hilton

Slovenský pozemkový fond

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Slovenská akadémia vied

Centrum vedecko-technických informácií SR

ZUŠ Kowalského

Pelicantravel.com

Vysoká škola muzických umení

Fínska ambasáda

Kanadská ambasáda

Veľvyslanectvo Irackej republiky

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie